Menu
+421 52 7768 212 Neváhajte sa opýtať v pracovných dňoch 9-17 hod (9-17 hod)
Úvod Farbenie, lepenie, štetce Farby akrylové Farba Tamiya LP-53 Clear Orange 10ml Akryl-epox (Lacquer)

Farba Tamiya LP-53 Clear Orange 10ml Akryl-epox (Lacquer)

Na sklade
Objednávky prijaté v pracovných dňoch do 12:30 spravidla odosielame ešte v ten istý deň.
2,40 €
Značka:
Tamiya
Kód:
6482153
EAN:
45207242

Tamiya Color Lacquer Paints No.53 LP-53 Clear Orange

LP-53 priehľadná oranžová

obsah balenia: 10 ml

Poznámka: Farebný odtieň prezentovaný na monitore alebo v printovej podobe, môže byť mierne odlišný od skutočného.

Modelárska akryl-epoxidová farba určená pre natieranie alebo striekanie na plast, kov, drevo, keramiku, textil alebo na iný vhodný povrch.
Akryl-epoxidové farby Tamiya Lacquer Paints sú veľmi všestranné - či už ich použijete do airbrush pištole na striekanie, alebo budete maľovať jemné detaily štetcom, vždy dosiahnete konzistentné tóny dodávajúce vášmu modelu dokonalý vzhľad. Ich odolný film sa ideálne hodí na použitie ako základný náter, odolný voči iným farbám (napr aj syntetickým - enamel), zatiaľ čo rýchle schnutie zaručuje efektívny a rýchly postup pri farbení modelu.

Nevhodné pre deti do 8 rokov. Práca detí s farbou musí byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Horľavina, nebezpečné výpary, miestnosť pri práci dôkladne vetrať. Nepoužívajte otvorený oheň a zdroje iskier. Neskladujte pri zdrojoch tepla. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí a sliznice vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára. V prípade problémov z nadýchania, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu, vyvetrajte. V prípade požitia, nevyvolajte zvracanie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Obsah nádoby nepite ani nejedzte, nenatierajte si ho na pokožku.

H vety: H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P vety: P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P403 + P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Symboly: viď. nižšie.

Pred použitím farbu dobre rozmiešajte. Nanášajte na dobre odmastený, suchý, čistý povrch. Po otvorení spotrebujte čo najskôr, farba prístupom vzduchu zasychá. Vrchnák fľaštičky vždy utrite dosucha, nenechajte zaschnúť zvyšky farby ani na okraji závitu hrdla. Zabránite tým prilepeniu vrchnáku a predĺžite skladovateľnosť farby po opätovnom zatvorení.

Riedenie: Používajte len originálne riedidlo Tamiya 82110 alebo Tamiya 87077 Lacquer Thinner. Pri použití iného riedidla môže dôjsť k znehodnoteniu farby.

Príprava povrchu: Pre zlepšenie priľnavosti farby a krajší výsledný povrch modelu odporúčame použiť základnú farbu Tamiya Surfacer v spreji, alebo vo fľaštičke.

Natieranie: Pre natieranie je vhodné nechať farbu v hustejšej forme, riediť len primerane malým množstvom riedidla. Pri natieraní nesavých materiálov (plast, kov, sklo,...) obvykle nie je nutná príprava povrchu základnou farbou a obvykle stačí jedna vrstva farby pre dobré krytie. Pri natieraní savých povrchov (napríklad drevo), je vhodné použiť najprv základnú farbu, alebo naniesť prvú vrstvu hustejšej farby a tú po dôkladnom zaschnutí (aspoň 24 hodín) pretrieť druhou tenkou vrstvou farby.

Striekanie: Pre striekanie sa farba riedi obvykle v pomere 1 diel riedidla k 1 dielu farby, ale riedidla môže byť aj primerane viac, podľa druhu striekacej pištole a ďalších parametrov striekania.

Doba schnutia: Proti dotyku zaschne farba do niekoľkých minút, ale úplné zaschnutie trvá najmenej 1 hodinu, podľa hrúbky vrstvy. Pre ďalšie pretieranie/prestriekanie novou vrstvou sa odporúča počkať aspoň 2 hodiny.

Čistenie: Pre vyčistenie štetca stačí použiť riedidlo Tamiya. Pre udržanie štetca v dobrom stave odporúčame použiť prípravok Roztok Tamiya na ošetrenie štetcov Brush Conditioning Fluid 23ml 300087181 (6487181). Pre vyčistenie striekacej pištole odporúčame čistič Tamiya Airbrush Cleaner Acryl 250ml 300087089 (6487089).
Spracoval: Ing. Jozef Anďal

UPOZORNENIE: Tento text je majetkom firmy HTmodel chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie a šírenie bez písomného súhlasu majiteľa je trestné.

* Farby sa môžu mierne líšiť od farieb Tamiya Color Acrylics a Sprays s rovnakým názvom.

GHS02 plameň
H226 Horľavá kvapalina a pary.

GHS05
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

GHS07
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.


 

Ponúkame 17925 položiek od 247 značiek

Máte otázku?

Napíšte nám, ak si neviete rady.
Všetky produkty vyberáme osobne.

Potrebujem poradiť

Príďte si tovar vybrať osobne

Našu predajňu nájdete v Poprade. Máme otvorené v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00.

Predajňa Poprad
Tieto stránky používajú cookies, aby sme Vám mohli zobrazovať relevantné ponuky a produkty. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť, alebo nastaviť , v Nastaveniach súkromia vo Vašom prehliadači. Viac informácií