Menu
+421 52 7768 212 Neváhajte sa opýtať v pracovných dňoch 9-17 hod (9-17 hod)

Hitec Flash 8 2,4GHz + Optima 7 mód 1/3

Vypredané
Produkt je dočasne vypredaný.
191,00 €
Produkt je dočasne vypredaný
Značka:
Hitec
Kód:
5601250
EAN:
0669962143226

Vysielač Hitec Flash 8 2.4GHz, prijímač OPTIMA 7, Tx aku (Mód 1/3)          1HI1250

Flash 8 je druhý člen nového radu počítačových RC súprav Hitec pre rekreačných modelárov. Pri jeho konštrukcii sa kládol hlavný dôraz na praktickosť prevedenia skrinky, ergonomickosť rozmiestnenia ovládacích prvkov, jednoduchosť programovania pomocou intuitívneho menu a schopnosť „obslúžit“ väčšinu rekreačných a športových modelov motorových lietadiel, vetroňov aj vrtuľníkov. Oproti vysielaču Flash 7 má naviac jeden kanál, o polovicu väčšiu kapacitu pamäte na modely, väčší počet prepínačov, 2 priraditeľné digitálne trimy, programovateľné funkcie s väčším počtom nastaviteľných parametrov, väčší počet letových režimov, väčší počet typov CCPM dosiek pre vrtuľníky a mnoho, mnoho ďalšieho.

Skrinka: Flash 8 má na prvý pohľad jednoduchú, triezvo elegantnú skrinku. Minimum rohov a skrytých zákutí znamená, že sa vysielač bude ľahšie udržovať čistý.

Ovládacie prvky: Na ovládanie hlavných funkcií slúžia presné krížové ovládače s nastaviteľnou silou neutralizačných pružín a možnosťou presunutia aretovanej osy na plyn vľavo alebo vpravo. Vďaka tomu je možné voliť módy krížových ovládačov 1-4. Páky majú nastaviteľnú dĺžku, je možné dokúpiť aj dlhé hliníkové hlavice (ako pre vysielače Aurora 9/9X). Digitálne trimy majú zvukovú signalizáciu krokovania, stredovej a koncových polôh a grafické zobrazenie polôh na displeji. Sú umiestnené mierne excentricky a sú ľahko dostupné. Ďalšie proporcionálne funkcie môžu ovládať dva otočné ovládače s mechanicky aretovanou stredovou polohou na bokoch vysielača a dva multifunkčné digitálne trimy umiestnené na oboch stranách vedľa hlavného vypínača. Ako kanálové prepínače, na prepínanie letových režimov, alebo zapínanie/vypínanie mixov môže slúžiť 8 prepínačov (z toho 5 trojpolohových a jeden momentový dvojpolohový) a jedno tlačidlo. Všetky ovládacie prvky sú voľne priraditeľné.

Napájanie vysielača: Flash 8 je dodávaný s dvojčlánkovým LiFe akumulátorom, ale umožňuje použiť na napájanie širokú paletu zdrojov: NiMH akumulátorové sady so 4-6 NiMH článkami (veľkosti AA) alebo dvojčlánkové sady LiPo, LiFe, Li-ion. Napätie akumulátora je zobrazované na displeji v číselnej aj grafickej podobe. LiFe akumulátor je možné nabíjať aj bez vyberania z vysielača prostredníctvom vstavaného nabíjacieho konektora a nabíjačky CA-S12 dodávanej s RC súpravou.

Prenosový systém: Vysielač Flash 8 pracuje v pásme 2,4 GHz; na ovládanie modelov je možné použiť jeden z troch prenosových protokolov:

 • super rýchly jednosmerný AFHSS G2 protokol s prijímačmi Maxima 6 a Maxima 9 umožňuje dosahovať veľmi krátke odozvy systému („latency“), čo spolu s riadiacim signálom s vyššou opakovacou rýchlosťou („frame rate“) 7 ms zaručuje bleskurýchle reakcie riadenia. Vyžaduje to používanie digitálnych serv s odpovedajúcimi parametrami (prijímače Maxima pracujú len s digitálnymi servami, analógové nie sú schopné so signálom s opakovacou frekvenciou 7 ms fungovať).
 • obojsmerný telemetrický AFHSS protokol funguje s prijímačmi Minima a telemetrickými prijímačmi Optima a pracuje s analógovými (s bežnou opakovacou frekvenciou 20 ms) aj digitálnymi servami. Pri použití telemetrických prijímačov Optima vysielač samozrejme ponúka zobrazovanie telemetrických dát na displeji zo všetkých typov telemetrických ústrední a čidiel Hitec, rovnako ako možnosť pripojenia hlasového výstupu telemetrie HTS-Voice.
 • SLT protokol kompatibilný s mnohými RTF a Tx-Ready modelmi, napr. Hobbico, Nine Eagles apod.

Užívateľské rozhranie: Na programovanie vysielača slúži otočné 3D programovacie koliesko/tlačidlo a jedno tlačidlo spolu s podsvieteným grafickým displejom.

Programové vybavenie: Programové vybavenie vychádza zo systému vysielača Aurora 9 a 9X. Zdieľa rovnakú základnú štruktúru menu aj väčšinu funkcií. Základné menu sú – Prevádzkové, Systémové a Programové.

Prevádzkové menu slúži na obsluhu vysielača v normálnej prevádzke – zobrazuje typ a meno zvoleného modelu, aktuálny letový režim, používaný typ prijímača, polohu digitálnych trimov, napájecie napätie vysielača, údaj časomiery 1 a 2, teplotu meranú čidlom vo vysielači a pri použití telemetrického prijímača aj napájacie napätie prijímača.

Systémové menu slúži na nastavovanie základných funkcií ako je voľba pamäte modelov (30 modelov; vytváranie nového modelu, kopírovanie modelu do inej pamäte a mazanie pamäte modelu), voľba typu modelu, priraďovanie kanálov vysielača, nastavenie veľkosti kroku trimov, nastavovanie funkcie učiteľ-žiak, zobrazenie a nastavovanie telemetrie, voľbu prenosového protokola, typu prijímača, párovanie a kontrolu dosahu, mód krížových ovládačov, nastavenie systémov vysielača (spôsob napájania, kontrast a podsvietenie displeja, zvuková signalizácia, varovné hlásenia pri zapnutí).

Programové menu sú tri – podľa zvoleného typu modelu: pre motorové (akrobatické) modely je menu ACRO, pre vetrone GLID a pre vrtuľníky HELI. Programové menu majú rad funkcií spoločných:

 • obracanie zmyslu výchyliek
 • subtrimy
 • nastavenie veľkosti výchyliek EPA
 • dvojité a exponenciálne výchylky (nezávisle nastaviteľné pre obidva smery pohybu od neutrálu serva, exponenciálny priebeh s nastaviteľným offsetom)
 • nastavenie rýchlosti serv (0-25 s)
 • 5 voľne programovateľných mixov (s nezávislo nastaviteľnou odozvou pre každú polovicu výchylky riadiacej funkcie, exponencializáciou a offsetom)
 • 2 časomerné funkcie (počítanie hore alebo dole, od nuly alebo zvoleného východzieho času, spúšťať je možné ktorýmkoľvek prepínačom alebo v nastaviteľnej polohe ovládača plynu)
 • servo monitor zobrazujúci výchylky v jednotlivých kanáloch ako stĺpcove grafy
 • uzamknutie ovládača plynu (zablokuje plyn na neutrál pre bezpečnú manipuláciu s modelom pred štartom).

A samozrejme celú škálu funkcií špecifických pre daný typ modelu:

Menu ACRO pre motorové modely lietadiel:

 • 5 letových režimov s nastaviteľnou dobou prechodu medzi režimami 0-10 sekúnd
 • diferenciácie výchyliek krídielok
 • mix elevony pre samokrídla a delty
 • mix pre motýlikové chvostové plochy
 • mix pre ovládanie výškovky 2 servami (s možnosťou primixovania krídielok)
 • mix krídielka-smerovka (s exponencializáciou, nastaviteľným offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy smerovky)
 • mix výškovka – camber (krídielka v úlohe klapiek) pre „hranatejšie“ obraty 3D akrobatov; s exponencializáciou, nastaviteľným offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek)
 • 5-bodová krivka plynu nastaviteľná v X-Y režime (tj. nastaviteľná je veľkosť odozvy, aj poloha ovládača, ktorej odozva odpovedá) s exponencializáciou a nastaviteľným offsetom
 • mix na ovládanie klapiek s automatickým trimovaním výškovky (s nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek)
 • pristávacia konfigurácia – presunutie klapiek a krídielok do polohy na pristátie s automatickým trimovaním výškovky (s nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek a krídielok)
 • mix na diaľkové riadenie zisku gyra
 • zhasínanie motora

Menu GLID pre vetrone:

 • 5 letových režimov s nastaviteľnou dobou prechodu mezi režimy 0-10 sekúnd
 • diferenciácie výchyliek krídielok
 • mix elevony pre samokrídla a delty
 • mix pre motýlikové chvostové plochy
 • mix pre ovládanie výškovky 2 servami (s možnosťou primixovania krídielok)
 • zhasínanie motora
 • mix krídielka-smerovka (s exponencializáciou, nastaviteľným offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy smerovky)
 • mix camber – umožňuje meniť zakrivenie profilu súhlasným vychýlením klapiek a krídielok hore (pre väčšiu prenikavosť) alebo dole (pre vyšší vztlak) s automatickým trimovaním výškovky (s nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek a krídielok)
 • mix výškovka – camber (krídielka v úlohe klapiek) pre „ostrejšie“ obraty svahových a akrobatických vetroňov
 • mix pre ovládanie klapiek s automatickým trimovaním výškovky; s exponencializáciou, nastaviteľným offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek)
 • butterfy mix – umožňuje brzdit súčasným vychýlením klapiek dole a krídielok dohora (s automatickým trimovaním výškovkou), ovláda sa proporcionálne ovládačom plynu alebo prepínačom (s nastaviteľnou dobou vysúvania)
 • mix na diaľkové riadenie zisku gyra

Menu HELI pre vrtuľníky:

 • 5 letových režimov: 1. Normal, 2. Idle-1, 3. Idle-2, 4. Idle-3, 5. Hold (Autorotácia) s nastaviteľnou dobou prechodu medzi režimami 0-10 sekúnd
 • mix na diaľkové riadenie zisku gyra
 • mix dosky cykliky (90° pre modely s mechanickým mixovaním alebo flybarless systémy, 120° (3 servá),140° (3 servá), 180° (2 servá), 90° (3 servá), 90° (4 servá) pre elektronicky mixované dosky cykliky CCPM)
 • limit výchyliek cyklického riadenia („Swash Ring“)
 • krivka plynu – 5-bodová krivka nastaviteľná v X-Y režime, s možnosťou exponencializácie (vyhladenia) priebehu, nastaviteľným offsetom a trimovaním plynu pri visení pomocou digitálneho trimu LT/RT
 • krivka kolektívu – 5-bodová krivka nastaviteľná v X-Y režime, s možnosťou exponencializácie (vyhladenia) priebehu, nastaviteľným offsetom a trimovaním kolektívu pri visení pomocou digitálneho trimu LT/RT
 • autorotácia
 • revomix – pre vyrovnávanie reakčného momentu vyvolaného zmenou otáčok nosného rotora (s 5-bodovou krivkou nastaviteľnou v X-Y režime, exponencializáciou a offsetom)
 • mix cyklika-plyn (s exponencializáciou a nastaviteľným offsetom rýchlosti odozvy)
 • ovládanie governora
 • zhasínanie motora

Pre prehľadnosť je Programové menu „dynamické“ – ak napr. zvolíte, že model má normálne chvostové plochy, nebude vám Programové menu ponúkať mix pre motýlikové chvostové plochy.

Software vysielače a firmware VF dielu je možné aktualizovať pomocou USB rozhrania HPP-22 podobne, ako pri vysielačoch Aurora 9/9X.

Dátová zásuvka na zadnej strane vysielača umožňuje aj pripojenie PC prostredníctvom USB rozhrania HPP-22 na zobrazovanie telemetrie a ukladanie telemetrických dát do počítača.

Na zadnej strane vysielača je aj zásuvka 5 V na napájanie prídavných externých zariadení, ako sú napr. „head trackery“ pre FPV.

Zásuvka Trainer (učiteľ-žiak) slúži na ovládanie modelov systémom dvojitého riadenia dvoma vysielačmi Hitec prepojenými káblom učiteľ-žiak; Flash 8 môže slúžiť ako vysielač učiteľský aj žiacky. V roli učiteľského vysielača umožňuje žiakovi prenechať všetky kanály,  alebo len vybraté; žiakovi je možné tiež predávať čiastočnú kontrolu s obmedzeným rozsahom výchyliek, pričom učiteľ má k dispozícii plné výchylky kormidiel.

PC simulátor: Flash 8 môže poslúžiť spolu s vhodným USB interfejsom na ovládanie PC simulátorov.

Balenie obsahuje:

- vysielač Flash 8 s ovládačmi v móde 1
- LiFe vysielačový akumulátor 6,4 V 1400 mAh
- sieťovú nabíjačku CA-S12 pre vysielačový LiFe akumulátor
- prijímač Optima 7
- návod na obsluhu

Ponúkame 19017 položiek od 275 značiek

Máte otázku?

Napíšte nám, ak si neviete rady.
Všetky produkty vyberáme osobne.

Potrebujem poradiť

Príďte si tovar vybrať osobne

Našu predajňu nájdete v Poprade. Máme otvorené v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00.

Predajňa Poprad
Tieto stránky používajú cookies, aby sme Vám mohli zobrazovať relevantné ponuky a produkty. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť, alebo nastaviť , v Nastaveniach súkromia vo Vašom prehliadači. Viac informácií