Menu
+421 52 7768 212 Neváhajte sa opýtať v pracovných dňoch 9-17 hod (9-17 hod)
Úvod Farbenie, lepenie, štetce Farby - spreje Tamiya Color PS-57 Pearl White Polycarbonate Spray 100ml

Tamiya Color PS-57 Pearl White Polycarbonate Spray 100ml

Na sklade
Objednávky prijaté v pracovných dňoch do 12:30 spravidla odosielame ešte v ten istý deň.
8,50 €
Značka:
Tamiya
Kód:
6486057
EAN:
4950344860579

86057 PS 57 Pearl White Tamiya Color Polycarbonate 100ml (Acrylic Spray Paint).

Odtieň PS 57 Perleťová biela

Ideálny produkt pre farbenie lexanových (polykarbonátových) karosérií modelov áut, odporúčame z vlastnej skúsenosti.

Poznámka: Farebný odtieň prezentovaný na monitore alebo v printovej podobe, môže byť mierne odlišný od skutočného.

Modelárska akrylová farba určená na farbenie lexanu (polykarbonátu).

Nevhodné pre deti do 8 rokov. Práca detí s farbou musí byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Horľavina, nebezpečné výpary, miestnosť pri práci dôkladne vetrať. Nepoužívajte otvorený oheň a zdroje iskier. Neskladujte pri zdrojoch tepla. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí a sliznice vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára. V prípade problémov z nadýchania, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu, vyvetrajte. V prípade požitia, nevyvolajte zvracanie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Obsah nádoby nepite ani nejedzte, nenatierajte si ho na pokožku.
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC/122oF. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Symboly: viď. nižšie.

Pred použitím farbu dobre rozmiešajte trasením nádobky, odporúča sa najmenej 1 minútu.

Farbenie lexanovej karosérie: V prvom rade si uvedomte, že lexanové karosérie sa obvykle striekajú z vnútornej strany (aby sa farba neodrela pri nárazoch). Preto hlavne v prípade viacfarebnej úpravy karosérie je nutné si vopred veľmi dobre premyslieť postup farbenia. Najprv veľmi dôkladne odmastite vnútorný povrch karosérie, odmasťovačom Tamiya, alebo saponátom. Potom zakryte okná maskovacou páskou/fóliou, alebo tekutým maskolom. Potom zamaskujte všetky časti karosérie, ktoré majú byť inej farby než je prvý viditeľný odtieň (pri viacfarebných karosériách). Farbu nanášajte v rovnomernej tenkej vrstve zo vzdialenosti 20 - 30 cm. Lepšie je postupne aplikovať 2 - 3 tenké vrstvy, než jednu hrubú. Po nastriekaní prvej tenkej vrstvy sa pozrite cez karosériu proti svetlu aby ste videli, či farba všade dobre kryje. Presvitajúce miesta prestriekajte znovu, ale až po preschnutí prvej vrstvy. Pred aplikáciou ďalšej farby odstráňte ochrannú masku. Pre zvýraznenie farby karosérie je dobré celkom na koniec strieknuť ešte tenkú vrstvu bielej, čiernej, alebo striebornej farby (podľa toho, či je farba karosérie svetlá, tmavá, alebo metalická). Tým sa zvýrazní samotná farba karosérie a bude vyzerať krajšie.

Doba schnutia: Proti dotyku zaschne farba do 20 - 30 minút, ale úplné zaschnutie trvá najmenej 4 hodiny, podľa hrúbky vrstvy. Pre ďalšie prestriekanie novou vrstvou sa odporúča počkať aspoň 12 hodín.

Čistenie trysky: Po skončení striekania otočte nádobku hore nohami a krátko stlačte ventil. Zvyšky farby utrite z trysky handričkou, prípadne namočenou v čističi Tamiya Airbrush Cleaner Acryl 250ml 300087089 (6487089)

Spracoval: Ing. Jozef Anďal

UPOZORNENIE: Tento text je majetkom firmy HTmodel chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie a šírenie bez písomného súhlasu majiteľa je trestné.

GHS02GHS07

Parametre
prevedenie farby na lexanové karosérie

Ponúkame 19255 položiek od 282 značiek

Máte otázku?

Napíšte nám, ak si neviete rady.
Všetky produkty vyberáme osobne.

Potrebujem poradiť

Príďte si tovar prevziať osobne

Naše výdajné miesto nájdete v Poprade, na ulici Na letisko 49.

Výdajňa Poprad
Tieto stránky používajú cookies, aby sme Vám mohli zobrazovať relevantné ponuky a produkty. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť, alebo nastaviť , v Nastaveniach súkromia vo Vašom prehliadači. Viac informácií